acton gliwice tłumacz przysięgły logo tło

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Firma ACTON Maria Tokar z siedzibą w Gliwicach (44-122), ul. Szarych Szeregów 3/27, zajmuje się świadczeniem usług tłumaczeniowych w formie zwykłej oraz poświadczonej z języka angielskiego na język polski i z polskiego na angielski. Klientami firmy są zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty z osobowością prawną. Firma jest działalnością jednoosobową i zakres przetwarzanych danych jest niewielki, zatem nie powołano inspektora danych osobowych.
 2. Organizacja i procedury ochrony danych Osobą uprawnioną do nadzoru ochrony danych i nadawania uprawnień jest właściciel firmy, Maria Tokar.
  1. Biuro – pokój/niewielka przestrzeń biurowa w której przyjmowani są interesanci,
  2. Uprawnienia zatrudnionych – firma jednoosobowa wgląd i dostęp do danych ma jedynie właściciel firmy.
  3. Dokumentacja tradycyjna – nie jest prowadzona.
  4. Dane elektroniczne – przechowywane na komputerze chronionym hasłem dostępu. Dostęp do komputera ma wyłącznie właściciel firmy.
 3. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania.
  Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy, realizacji zamówienia oraz wypełnienia obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres obowiązywania współpracy handlowej oraz po jej upływie przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową.
 4. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 5. Wobec przepisów RODO przysługuje Państwu prawo:
  – wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
  – sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
  – żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  – przeniesienia danych;
  – cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
  – wniesienia skargi do właściwego dla Państwa organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych.
 6. Kontakt w przedmiocie przetwarzania
  Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szarych Szeregów 3/27, 44-122 Gliwice.
  Mailowo na adres: mtokartlumacz@gmail.com

Usługi (TŁUMACZENIA) są świadczone elektronicznie z wykorzystaniem sieci komputerów oraz licencjonowanego oprogramowania stosownie do bieżących potrzeb. Zabezpieczenia przed wyciekiem danych są realizowane zgodnie z zabezpieczeniami producentów oprogramowania oraz przez zabezpieczenia wdrożone i kontrolowane przez administratora sieci. Sieci: komputerowa i internetowa są zabezpieczone przez administratora sieci oraz dostawcę Internetu, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Kopie zapasowe są tworzone przez administratora sieci 1 raz na dobę, procedury tworzenia kopii zapasowych są zgodne z licencjami oprogramowania. Kopie zapasowe są przechowywane na chronionym serwerze zabezpieczonym przez administratora sieci. Indywidualne stanowisko komputerowe jest chronione unikalnym loginem i hasłem zmienianymi zgodnie z instrukcją.

Scroll to Top